Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

12/11/2021, Επιστολή Δημάρχου Χανίων, Π.Σημανδηράκη στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έκτακτη πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία

12.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, απέστειλε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, στην οποία έθεσε θέμα για την επαρκή κάλυψη προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου.

Ο κ. Σημανδηράκης στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που ακολούθησε ο Δήμος Χανίων για την έκτακτη κάλυψη των θέσεων σχολικών καθαριστών, από ιδίους πόρους του δημοτικού προϋπολογισμού, στην αρχή του σχολικού έτους, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα και με ασφάλεια ο καθαρισμός των μονάδων.

Πλέον, όμως, ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα να προβεί «σε καμία περαιτέρω νόμιμη ενέργεια για πρόσληψη προσωπικού», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Χανίων στην επιστολή του, ενώ ζήτησε το Υπουργείο να φροντίσει για την «έκτακτη πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας(…), με 8μηνη διάρκεια», καθώς και να ενισχυθούν οι φορείς για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε και προς το Υπουργείο Παιδείας, για σχετική ενημέρωση.

Αναλυτικά η επιστολή του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη στα συναρμόδια Υπουργεία:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, σας γνωστοποιούμε την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, όσον αφορά στον επαρκή αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων ευθύνης μας, για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.

Ο Δήμος Χανίων, μετά την απόφαση καθορισμού των εργατοωρών της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, η οποία εκδόθηκε στις 30/7/2021, προχώρησε σε προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, υπερκαλύπτοντας τον αριθμό των ωρών ημερήσιας απασχόλησης, κατά 41 ώρες επιπλέον του μέγιστα καθοριζόμενου και επιβαρυνόμενου κατά 75.030 ευρώ περίπου, από ίδιους πόρους, για το σχολικό έτος 2021–2022.

Η πρόσληψη των 117 εργαζομένων (54 άτομα πλήρους και 63 άτομα μερικής, 3ωρης απασχόλησης) έγινε για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των σχολείων.

Επειδή όμως, δεδομένων των συνθηκών έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της υγείας των εκπαιδευτικών και των 18.271 μαθητών, κατέστη επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ακριβώς για να διασφαλίσουμε τον ενδελεχή και εντατικό καθαρισμό των σχολικών μονάδων, καθώς σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΕΟΔΥ, πέραν της τυπικής διαδικασίας, απαιτείται τακτικός καθαρισμός των λείων επιφανειών, που χρησιμοποιούνται συχνά.

Για να διασφαλίσουμε τα παραπάνω, προχωρήσαμε ως Δήμος Χανίων στις παρακάτω ενέργειες, αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου και το οικονομικό κόστος που απορρέει από αυτές:

  1. 1.      Προσλάβαμε επτά (7) άτομα πλήρους και τριάντα (30) μερικής (3ωρης) απασχόλησης με 2μηνες συμβάσεις οι οποίες λήγουν τις προσεχείς ημέρες και
  2. 2.      Ανανεώσαμε και στη συνέχεια παρατείναμε ως 31/12/2021, τις συμβάσεις δεκαπέντε (15) ατόμων πλήρους και ενός (1) ατόμου μερικής (3ωρης) απασχόλησης.

Έπειτα από τα ανωτέρω, δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα ως Δήμος να προβούμε σε καμία περαιτέρω νόμιμη ενέργεια, για την πρόσληψη προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία, η οποία όχι μόνο δεν έχει εκλείψει, αλλά εντείνεται όλο και περισσότερο με την αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού το τελευταίο διάστημα.

Για τον λόγο αυτόν, ζητάμε να προβλεφθεί η έκτακτη πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με 8μηνη διάρκεια, καθώς και να καλυφθεί η οικονομική ενίσχυση των φορέων για την κάλυψη των πρόσθετων αυτών δαπανών.

Αναμένουμε ενημέρωση για τις δικές σας ενέργειες».