Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 19-08-2021

13.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  τακτικής   με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 19η  Αυγούστου 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα 10:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔ. ΓΙΑ  ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜ. ΟΔΟΥ ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ  ΒΟΡΕΙΩΣ ΟΤ614-615-616 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ  ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΟΤ 614& 615 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

2.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΔΟΥ  ΒΟΡΕΙΑ ΟΤ10  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ

 

3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔ. ΒΟΡΕΙΑ-ΝΟΤΙΑ-ΔΥΤΙΚΑ  ΟΤ 1082 & ΤΩΝ ΚΧ1078-1079-1080-1080Α -1081Α  ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΕΠΑ.

 

4. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

5. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε.  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.  & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε. -ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

 

7.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ  ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

8. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ  ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 150 1811019, 50 150 ΕΚ00193 ΚΑΙ 50 150 ΕΚ00015 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ ΑΡ.37 ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 67230/17-6-21 ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ)

 

9.  ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 15/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΟΥ 8΄ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΘΑΡΙ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ & ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 8, 9 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20781/ 25-6-21 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

 

10. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 090 0605005 ΚΑΙ 50 090 ΕΚ00126 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34588/13-7-21 ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

 

11. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΤΑΛΟΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ (ΣΗΜΕΙΟ 17) – (ΑΡ ΠΡΩΤ 31994/28-7-21 ΠΕΝΤΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ)

 

12.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΔΩΝ

 

 

 

 

 

                                                                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ