Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

13/04/2021, ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ΣΤΙΣ 15/04/2021

13.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 την 15η  Απριλίου 2021   ημέρα Πέμπτη   και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00  , για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

.

 

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΩΣ ΔΙΚΩΝΥΜΟΥ .

3.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΧ. ΒΑΜΒΑΚΑ -ΔΙΚΩΝΥΟΥ   ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΟΔΩΝ

Τα ανωτέρω  θέματα  κρίνονται ως κατεπείγοντα  επειδή τα έργα ξεκινούν  άμεσα   , ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πολιτών .

4.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 556/2019 ΚΑΙ 600/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΘΕΙΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 28Β ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 313/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ¨ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ¨, ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3Ν.4315/2014.)

 

Το ως ανω θέμα συζητείται ως κατεπείγον λόγω των σύντομων χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό με τα ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ώστε να προχωρήσει η έγκριση της επανεπιβολής του ρυμοτομικού βάρους.

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ