Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Τακτική με Τηλεδιάσκεψη Συνεδρίαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Στις 19/11/2021

15.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

   Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία θα διεξαχθεί τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την  ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης643 Α.Π: 69472/24-09-2021 Α.Δ.Α :ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτ, την 19 η  Νοεμβρίου  2021 ημέρα Παρασκευή     και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134). 
 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ -ΚΕΘΕΑ-

2. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»), ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 8Α, ΗΤΟΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘‘ΕΠΙΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ’’ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ (2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ),

3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 150 1609014 ΚΑΙ 50 150 ΕΚ00007 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΘΥΜΙΑΝΗΣ, Ο.Τ. 47 ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ‘’ΝΕΑ ΧΩΡΑ’’ Δ.Ε  ΧΑΝΙΩΝ , ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44517/10-9-21). (14 ΑΠΟΦ. ΠΟΛ.ΘΕΜ.)

4. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 41715/12-8-21 (ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΩΤ. ΟΙ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7616/26-8-2013 ΚΑΙ 40078/4-8-2021 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ, ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5032/27-9-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ, ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 68246/14-11-2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 39867/7-8-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) (15 ΑΠΟΦ. ΠΟΛ. ΘΕΜ)

5.ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΙΔ. κ.κ . 022714 οτ 624 ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ    – ΤΣΕΠΕΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ  (16 ΑΠΟΦ. ΠΟΛ.ΘΕΜ)

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ο.Τ.388, 389, 392 ΚΑΙ 393 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΑΣ(18-ΑΠΟΦ.ΠΟΛ.ΘΕΜ)

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 131/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ” ΣΤΟ Ο.Τ. 6 ΚΑΙ “ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ” ΣΤΟ Ο.Τ.822, ΜΕ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ. (ΑΡ ΠΡΩΤ. 34364/14-10-2021) (19-ΑΠΟΦ.ΠΟΛ.ΘΕΜ.)

8. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 150 00918005, 50 150 ΕΚ00191 ΚΑΙ 50 150 ΕΚ00254 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΝΕΑ ΧΩΡΑ , ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. (21 ΑΠΟΦ. ΠΟΛ.ΘΕΜ)

9. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔ. ΜΕ κκ  080215/ΟΤ945 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ

10. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Η΄ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΟΔΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΟΥΔΑΣ 3 (ΘΕΣΗ ΑΥΡΑ)

11. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΑ


   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ