Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑς ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 20-07-2021

16.07.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 την 20η Ιουλίου   2021   ημέρα ΤΡΙΤΗ    και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00  , για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας  για το    θέμα.

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

.

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ  ΛΙΜΑΝΙ (ΟΔΟΥΣ  ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ- ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ & ΔΟΥΚΑ)