Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

16/04/2021, Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων για τις μηνιαίες αποζημιώσεις στα προεδρεία των Νομικών Προσώπων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., Δημοτικό Γηροκομείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο)

16.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 17:25

Με αφορμή δημοσίευμα στον τοπικό Τύπο, σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., Δημοτικό Γηροκομείο, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) του Δήμου Χανίων, κρίνεται επιτακτικό να διευκρινιστεί η πραγματικότητα όσον αφορά στη διαδικασία αποζημίωσης, ώστε να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων στα προεδρεία και μέλη των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πάρα ταύτα, οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Νομικών Προσώπων έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν επιθυμούν να λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση από τη συγκεκριμένη διαδικασία ή όχι. Σε περίπτωση που επιλέξουν να μην την αποδεχτούν, διατηρούν την αμοιβή από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εν τούτοις -και προς αποκατάσταση της αλήθειας-, από τη σχετική απόφαση που προβλέπει τις καταβολές αποζημιώσεων, ισχύουν τα εξής:

  • Η κ. Ελένη Ζερβουδάκη διατηρεί την αντιμισθία της, ως Αντιδήμαρχος Χανίων και δεν λαμβάνει το ποσό των 1.200,00€ μηνιαίως που αναλογούν στον Πρόεδρο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π..

  • Ο κ. Στυλιανός Μιχαηλάκης δεν είναι αντιπρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο δημοσίευμα και ως εκ τούτου, δεν λαμβάνει το ποσό των 480,00€ μηνιαίως που αναλογούν στον Αντιπρόεδρο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π..

  • Ο κ. Ιωάννης Σημαντηράκης δεν λαμβάνει το ποσό των 700,00€ μηνιαίως για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Διατηρεί την αμοιβή από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

  • Ο κ. Ελευθέριος Βεργεράκης δεν λαμβάνει το ποσό των 240,00€ μηνιαίως για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Διατηρεί την αμοιβή από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Παράλληλα, η αποζημίωση των 10,69 € για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, επιδίδεται κανονικά και για το 2021, για όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων, μέσω των υπηρεσιών του, λειτουργεί πάντα με ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο.