Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

20/04/2021, Επιστολή διαμαρτυρίας του Δήμου Χανίων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κατάργηση του κριτηρίου εντοπιότητας από τις προσλήψεις της ΔΕΗ

20.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κ. Κώστα Σκρέκα, απέστειλαν από κοινού ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, Ευτύχης Δαμιανάκης, σχετικά με την αφαίρεση του κριτηρίου της εντοπιότητας στις νέες προσλήψεις για τα εργοστάσια της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων και στην Ξυλοκομάρα.

Βασικό αίτημα είναι η άμεση απόσυρση της σχετικής προκήρυξης και η επαναπροκήρυξη της, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου της εντοπιότητας, «δείχνοντας τον αναγκαίο σεβασμό προς τα δικαιολογημένα ηθικά συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή. Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με ομόφωνο ψήφισμά του γνωστοποίησε την εναντίωση του στη συγκεκριμένη απόφαση.

Η επιστολή κοινοποιείται -εκτός από το Υ.Π.ΕΝ.-, και στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διοίκηση της ΔΕΗ, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, στον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Κρήτης, Γιάννη Κουράκη και στους τέσσερις βουλευτές Χανίων.

Αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΔΕΗ,

Όλως προσφάτως ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων του ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ κ. Ηλιάκη Κωνσταντίνο, ότι επίκειται νέα προκήρυξη από τη ΔΕΗ ΑΕ, για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού 170 ατόμων που αφορά και στον ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, η οποία δε θα περιλαμβάνει ως όρο, την εντοπιότητα, με συνέπεια την κατάργηση της προτεραιότητας στις προσλήψεις ατόμων από την τοπική μας κοινότητα.

Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του θέματος για το Δήμο μας, αλλά και του κατεπείγοντος λόγω της επικείμενης δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης της ΔΕΗ, συγκλήθηκε κατεπειγόντως το Δημοτικό μας Συμβούλιο και με ομόφωνο ψήφισμά του καταδίκασε την επιχειρούμενη από τη ΔΕΗ αδικία σε βάρος συνολικά του Δήμου μας, αλλά και σε βάρος των κατοίκων της τοπικής μας Κοινότητας Νεροκούρου.

Επισυνάπτουμε, ως συνημμένο στην παρούσα, το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Πέραν όμως του σχετικού ψηφίσματος, θεωρούμε αναγκαίο να σας επισημάνουμε το ιστορικό του σχετικού θέματος, προκειμένου να αντιληφθείτε πόσο αναιτιολόγητη, κατάφορα άδικη, αμφίβολης νομιμότητας, αλλά και προσβλητική συνολικά για το Δήμο μας και ειδικά για τους κατοίκους της κοινότητας Νεροκούρου, είναι η συγκεκριμένη απόφασή σας.

Το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι με την πρόσφατη αλλαγή στο καθεστώς των προσλήψεων μονίμου προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4643/2019 δεν γίνεται καμμιά αναφορά στο κριτήριο της εντοπιότητας.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η εντοπιότητα αποτελούσε, και αποτελεί ακόμα και σήμερα, το σοβαρότερο αντιστάθμισμα για τις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από την ανέγερση εγκαταστάσεων και εργοστασίων της ΔΕΗ και δη από την περιβαλλοντική ρύπανση, τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, την υποβάθμιση της οικονομικής αξίας της γης, μόλυνση κλπ. Η κοινωνική διάστασή της και το γεγονός ότι παγίως σε όλες τις προκηρύξεις, επί τριάντα ολόκληρα χρόνια, συμπεριλαμβανόταν ως όρος, καταδεικνύει μία πάγια πρακτική την οποία ουδείς μέχρι σήμερα τόλμησε να αμφισβητήσει.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σας επισημάνουμε ότι στην περίπτωση της μονάδας της ΔΕΗ Χανίων για την επέκταση των Μονάδων της ΔΕΗ στη Ξυλοκαμάρα, η εταιρεία δεσμεύτηκε με την υπ’ αριθμ. ΓΔΣ/586/06.05.1992 απόφαση της ότι για τις ανάγκες λειτουργίας της νέας μονάδας το προσωπικό θα προήρχετο με προτεραιότητα από την Κοινότητα Νεροκούρου, δηλαδή με το κριτήριο της εντοπιότητας.

Είναι πασίδηλο το γεγονός ότι, η αιφνιδιαστική αλλαγή στο νόμο αναφορικά με την κατάργηση του κριτηρίου της εντοπιότητας στις προσλήψεις, δημιουργεί ένα κλίμα έντονης ανασφάλειας και δυσαρέσκειας της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της, απέναντι στις μελλοντικές επιλογές της Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ.

Ακολούθως, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που η Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ, επιλέξει να αθετήσει τη συναφθείσα έγγραφη συμφωνία με την περιοχή μας, μη συμπεριλαμβάνοντας την εντοπιότητα ως όρο στην επικείμενη προκήρυξη προσωπικού για την εν λόγω περιοχή, δεν θα γίνει ανεκτό.

Η επιλογή Σας για την κατάργηση του κριτηρίου της εντοπιότητας είναι κατάφωρα άδικη για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Χανίων, είναι καταχρηστική και προκαλεί σημαντική ζημία στις οικογένειες και την τοπική κοινότητα και για το λόγο αυτό διαμαρτυρόμαστε έντονα.

Σας καλούμε επομένως, ως ένδειξη καλής πίστης, να επανεξετάσετε τη στάση σας και να αποσύρετε την επικείμενη προκήρυξη για την πρόσληψη νέου τακτικού προσωπικού και να συμπεριλάβετε στη σχετική προκήρυξη το κριτήριο της εντοπιότητας, δείχνοντας τον αναγκαίο σεβασμό προς τα δικαιολογημένα ηθικά συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, που με υποδειγματικό τρόπο υπηρετεί την εταιρεία και έχει καθοριστικά συμβάλλει στην εξέλιξη και την ανάπτυξή του.

Η διατήρηση του κριτηρίου της εντοπιότητας στις προσλήψεις της ΔΕΗ ΑΕ αποτελεί πάγια δέσμευση της εταιρείας προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης κοινότητας του Δήμου Χανίων.

Σε διαφορετική περίπτωση, Σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε απαιτούμενη και προς πάσα κατεύθυνση ενέργεια, προκειμένου να αποτραπεί η κατάφορα άδικη απόφαση της ΔΕΗ».