Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

24/03/2021, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΗΣ 29-03-2021

24.03.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

Καλείστε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850Β’/13.03.2020) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704) και της υπ’ αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της υπηρεσίας (epresence.gov.gr), την 29η  Μαρτίου 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 09:00 π.μ., για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΘΕΑ
  2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
  3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
  4. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΥΔΙΑ ΧΑΛΕΠΑΣ
  5. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ-
  6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΡΙΑΣ-
  7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ-
  8. ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΤΕ
  9. ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

10.  ΜΕΤΡΑ ΡΥΜΙΣΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΚΑΘΕΤΟ 1η  ΠΑΡΟΔΟ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΔΑΣ

11.  ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΛΙΝΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΔΩΝ

12.  ΠΡΟΣΚΎΡΩΣΗ ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΔ. κκ 028619 0Τ 23

13.  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΠ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ