Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 25/06/2021

24.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 την 25η  Ιουνίου 2021   ημέρα Παρασκευή    και από ώρα 09:00 π.μ. έως 11:00  , για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο   θέμα.

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:

1.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ  ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΣΑΚΑΚΙ Δ.Ε ΘΕΡΙΣΟΥ

Τα θέμα  κρίνεται ως κατεπείγον  επειδή το έργο ξεκινά άμεσα   , ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πολιτών .

2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ -ΦΙΛΙΑΣ (ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ)

Τα θέμα  κρίνεται ως κατεπείγον  επειδή   απαιτείται χρόνος προετοιμασίας  έως την ημέρα της εκδήλωσης. 

 

 

                                                                                  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ