Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς επιτροπής ποιότητας ζωής: στις 27/07/2021

26.07.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020  ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ   27η  Ιουλίου  2021     και από ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00  , για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο   θέμα.

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

.

 

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:

 

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ-

 

 

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον επειδή η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για 02-08-2021 και πιέζει  ασφυκτικά ο χρόνος προετοιμασίας.

 

2.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΠΑΡΟΔΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ.

3.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑΣ

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ   -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΟΔΟ Κ. ΜΑΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Τα θέματα  κρίνονται ως κατεπείγοντα  επειδή τα έργα ξεκινούν άμεσα   , ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πολιτών .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ