Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

08/11/2021, Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 09/11/2021

08.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 την 9η  Νοεμβρίου 2021   ημέρα Τρίτη    και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00  , για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΘΕΙΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 501504707009 & 501504707020 ΜΕ ΣΚΟΠΟ  ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΥΦΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 10.0Μ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ 362 & 358 ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ. ΧΑΝΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΜΜ. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ Η ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ  ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΕΩΣ  ΧΑΝΙΩΝ,  ΚΑΤΟΠΙΝ  ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 22902/13-05-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΤΗΣ  29952/17-06-2021  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ  Κ. ΑΘΟΥΣΑΚΗ  ΕΛΕΝΗΣ,  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η (ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ) ΤΟΥ Ν.4759/2020.

Το θέμα  κρίνεται ως κατεπείγον  επειδή για το ανωτέρω θέμα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση έως 12 Νοεμβρίου