Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

10/05/2021, ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ

10.05.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

 

  1. Στις 11.5.2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.30 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Όλος ο κεντρικός δρόμος και παράπλευροι αυτού (Αγ. Μαρίνα από κατάστημα Έτη Φωτός μέχρι το Εκκλησάκι Αγ. Μάμας παλιά εθν. οδός).

 

  1. Στις 12.5.2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.30 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Όλος ο δρόμος στην Αγ. Μαρίνα (παλιά εθνική οδός) από Εκκλησάκι Αγ. Μάμας μέχρι το ξενοδοχείο Θάλασσα.

 

3.Στις 14.5.2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 στις παρακάτω

περιοχές:

Αγυιά – Αλικιανό – Βατόλακο – Κουφό – Γαβρανού – Σκονίζο – Φουρνέ – Σκινέ –

Χλιαρό – Νέα Ρούματα – Πρασσέ – Σέμπρωνα – Χωστή – Ορθούνι – Μεσκλά –

Καράνου – Ομαλό – Ζούρβα – Θέρισο.

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.