Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Επεκτείνεται το πεδίο διαπίστευσης κατά ISO 17025 του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Νερού της ΔΕΥΑ Χανίων

05.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 15:05

Το Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που λειτουργεί από το 1991 και είναι διαπιστευμένο κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, πραγματοποιεί καθημερινά φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε πόσιμα νερά του δικτύου υδροδότησης και των πηγών υδροληψίας για τη διασφάλιση άριστης ποιότητας νερού που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στους καταναλωτές. Είναι το μοναδικό στην Κρήτη και ένα από τα έξι Εργαστήρια ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα που διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ISO 17025.
Ειδικά για το 2020 εξετάστηκαν 670 δείγματα νερού δικτύου ύδρευσης και 84 δείγματα πηγών και γεωτρήσεων του συστήματος υδροδότησης σε όλο το Δ. Χανίων και πραγματοποιήθηκαν 3.360 μετρήσεις παραμέτρων ποιότητας. Πρόσφατα επέκτεινε το πεδίο διαπίστευσής του στη δειγματοληψία πόσιμου νερού με τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΣΥΔ 1163-2/31-5-2021, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλη η διαδικασία ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού, από τη στιγμή που λαμβάνεται το δείγμα μέχρι την καταγραφή των αποτελεσμάτων, συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 17025-2017.
«Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού άριστης ποιότητας είναι το βασικό μέλημα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προς τους καταναλωτές της», δήλωσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρυσούλα Χατζηδάκη ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την ποιότητα του νερού στην περιοχή τους μέσα από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (www.deyach.gr) αλλά και από την εφαρμογή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ( https://ydor.edeya.gr/labcheck/view?org_id=16620).