Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 24/11/2021

19.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Καλείστε να συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, με θέμα:

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χανίων χρήσης 2019 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος)

                                      

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                       Ευτύχης Δαμιανάκης