Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 24 Νοεμβρίου 2021

19.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/11/2021

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση 2ου/2021 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων {Πρόεδρος}
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Αναμόρφωση  προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 {Αλόγλου}
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021{Αλόγλου}
 4. Συμβιβαστική επίλυσης της διαφοράς του Δήμου Χανίων με το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου» {Αλόγλου}
 5. Συμβιβαστική επίλυσης της διαφοράς του Δήμου Χανίων με το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Ν.Χανίων (Ο.Δ.Μ.Π.Ν. Χανίων» {Αλόγλου}
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών  {Αλόγλου}
 7. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για το σχολικό έτος 2022-2023 {Βαρδάκης}
 8. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για το σχολικό έτος 2022-2023 {Βαρδάκης}
 9. Έγκριση παραχώρησης Β΄ έδρας σε Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 {Μιχαηλάκης}
 10. “Παραχώρηση χρήσης κτιρίου βρεφονηπιακού σταθμού Κουμπέ-Νεροκούρου {Ζερβουδάκη}
 11. Γνωμοδότηση περί απομάκρυνσης ή διατήρησης περιπτέρου στη λεωφόρο Σούδας 3 (θέση Αύρα) {Νικηφοράκης}
 12. Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών {Νικηφοράκης }
 13. Έγκριση τροποποίησης πίνακα στοχοθεσίας ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2021 (6η) {Γιαννακάκης}
 14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 790/18-12-2019 απόφασης του ΔΣ, που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ως προς την σύνθεση της {Ψαρουδάκης}}
 15. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού Ελλωτίας της Μ1/2019 Δ. Χανίων Μεμονωμένης Πράξης εφαρμογής σε τμήμα της οδού Ελλωτίας  στα οικοδομικά τετράγωνα  568-572-573 της πολεοδομικής μελέτης Παχιανά Ι του Δήμου Χανίων { Χαζιράκης }
 16. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού  43 και οδού 35 της Μ1/2020 Δ. Χανίων Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως Παρηγοριάς Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων στο ΟΤ 1443 κι σε τμήμα του ΟΤ 1444 και 1435, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την ανάρτηση { Χαζιράκης }
 17. Προσκύρωση τμήματος κοινοχρήστου χώρου- ιδ. κ.κ . 022714 ΟΤ 624 σχ. πόλεως Άγιος Λουκάς – Τσεπέτης-Παρασκευάκης  (16 αποφ. πολ.θεμ) {Χαζιράκης }
 18. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδ. με κκ  080215/ΟΤ945 περιοχής Νέας Χώρας { Χαζιράκης }
 19. Απόρριψη ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 131/2021 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Χανίων που αφορά στην τροποποίηση της οδού Μιχελογιάννη και συγκεκριμένα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “προσφυγικές κατοικίες- Λενταριανά” στο ΟΤ 6 και “Λενταριανά” στο ΟΤ 822, με μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών. (αρ πρωτ. 34364/14-10-2021) (19-αποφ.πολ.θεμ.) { Χαζιράκης }
 20. Τροποποίηση δρόμου που εισέρχεται στο νότιο τμήμα των ενοποιημένων ΟΤ 388, 389, 392 και 393 του σχεδίου πόλεως Χανίων με τη τμηματική μείωση του πλάτους του, τη δημιουργία στροφής και αύξηση του πλάτους του στη συνέχεια καθώς και την κατάργηση της πρασιάς(18-αποφ.πολ.θεμ) {Χαζιράκης }
 21. Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων για τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 150 1609014 και 50 150 εκ00007 που βρίσκονται στην οδό Βάσσου και Θυμιανής, ΟΤ 47 εντός σχεδίου πόλης ‘’Νέα Χώρα ΔΕ  Χανίων , του δήμου Χανίων (αρ.πρωτ. 44517/10-9-21). (14 αποφ. πολ.θεμ.) { Καλογριδάκης }
 22. Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου πάροδος Νικ. Σκουλά (20 αποφ. πολ. θεμ.) {Καλογριδάκης }
 23. Τροποποίηση της 581/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης }


 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης