Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς: Στις 02/09/2021

02.09.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

Καλείστε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (12:00πμ έως 13:00 την 2-9-2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό 6932733666 της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

Μετά το πέρας της λήξης στις 13:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι: Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του αιφνίδιου θανάτου του εκλιπόντος. 0001357580

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης