Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

16/04/2021, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 21 Απριλίου 2021

16.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 21/4/2021 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

1. Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Χανίων έτους 2021 {Αλόγλου} 2. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

3. Αποδοχή ενστάσεων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» κατά των υπ’αριθμ.556/2019 και 600/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί εκ νέου επιβολής της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων στο ΟΤ 28β΄, επί των οδών ακτής Κανάρη και Γερασίμου Παρδάλη στη συνοικία της Νέας Χώρας Δήμου Χανίων, σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.4315/2014. {Πρόεδρος, Χαζιράκης}

4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 555/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε υλοποίηση των συμφωνηθέντων με το από 7-04-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό (παράγραφο 25) μεταξύ του Δήμου Χανίων και της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» {Δήμαρχος}

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφασης της Εκτελεστικής και κατ’ επέκταση της υπ’ αριθμ. 545/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Χανίων – Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας {Δήμαρχος}

6. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 644/2020 απόφασης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων και αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού (Βασιλάκης) {Αλόγλου}

7. Καθορισμός τιμών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας {Αλόγλου}

8. Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19 {Αλόγλου}

9. Τροποποίηση Στοχοθεσίας έτους 2021 (1η ) της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}

10. Τροποποίηση Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2021 της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων { Γιαννακάκης }

11. Τροποποίηση Στοχοθεσίας έτους 2021 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Σημαντηράκης}

12. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου {Ζερβουδάκη}

13. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2021 Περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων, Ναυστάθμου Κρήτης {Τσουπάκης}

14. Έγκριση σχεδίου σύμβασης αποκομιδής & εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2021 μεταξύ του Δήμου Χανίων και Περιοχής Δ/νσης Καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης { Τσουπάκης }

15. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 028619 στο ΟΤ23 της περιοχής «ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}

16. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 { Χαζιράκης }

17. Ανάκληση της 388/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τον Δήμαρχο Χανίων κατά των εξ αδιαθέτου κληρονόμων της φερόμενης ως ιδιοκτήτριας (σύμφωνα με το Κτηματολόγιο) Ελευθερίας συζύγου Αντωνίου Τσουράκη το γένος Μιχαήλ και Ειρήνης Γναφάκη {Ξανθουδάκης}

18. Ανάκληση της 388/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τον Δήμαρχο Χανίων κατά του φερόμενου ιδιοκτήτη Γναφάκη Μιχαήλ του Βασιλείου {Ξανθουδάκης}

19. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος στην περιοχή εκτός οικισμού “Κατσιφαριανών” της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

20. Έκδοση ψηφίσματος κατά της απόλυσης του γιατρού Κώστα Καταραχιά {Ρίζος}

21. Έκδοση ψηφίσματος κατά της εκδήλωσης της παραστρατιωτικής οργάνωσης «ευρωπαϊκή ένωση» για τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές που κατέλαβαν την Κρήτη το 1941 {Βουρλάκης}

22. Έκδοση ψηφίσματος κατά του νομοσχεδίου για τις Λαϊκές Αγορές