Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 29/12/2021

24.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:12

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 29/12/2021

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 {Αλόγλου}
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 (αποδοχή χρηματοδοτήσεων) {Αλόγλου}
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 (τακτοποιητική) {Αλόγλου}
 4. Ορισμός μελών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων έτους 2022 {Αλόγλου}
 5. Ορισμός εκτιμητικής επιτροπής κινητών & ακινήτων πραγμάτων (αρ. 199 παρ. 2, 186 παρ. 5 ΔΚΚ και του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81) {Αλόγλου}
 6. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών {Αλόγλου}
 7. Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων για το έτος 2022 {Ψαρουδάκης}
 8. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας λόγω της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2021 {Γιαννακάκης}
 9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας του Δήμου Χανίων για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022  {Μιχαηλάκης}
 10. Έγκριση Σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών στην Αμερικάνικη Ναυτική Ευκολία Σούδας έτους 2022 {Τσουπάκης}
 11. Έγκριση Σχεδίου σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2022 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης}
 12. Έγκριση Σχεδίου σύμβασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων έτους 2022 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Τσουπάκης}
 13. Έγκριση του οδηγού τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»  {Καλογριδάκης}
 14. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού στη περιοχή Χαλέπα  {Καλογριδάκης}
 15. Έγκριση του 4ου/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}