Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 08/12/2021

03.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 8 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, με θέμα:

 

1) Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022

2) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2022

 

 

                                       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης