Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

08/06/2021, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Χανίων

08.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Χανίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές

25

Χ

ΟΧΙ

2

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός,

Πολιτιστικός τουρισμός

12

x

ΟΧΙ

3

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας

15

x

ΟΧΙ

4

Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω

τη φορολογική μου δήλωση

12

x

ΟΧΙ

5

Αθλητισμός και διατροφή

25

x

ΟΧΙ

6

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

x

ΟΧΙ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση της συνημμένης αίτησης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της υποψήφιου/-ας και αποστολή τους στο e-mail : kdvm@chania.gr

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Χανίων:

Email: kdvm@chania.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα. 

 Δελτίο Τύπου

Αίτηση Συμμετοχής

P1