Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 01/10/2021

30.09.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Καλείστε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 1 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 08:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (08:00πμ έως 10:00 π.μ. την 1-10-2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

 

Μετά το πέρας της λήξης στις 10:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, προκειμένου να εγγραφούν οι απαιτούμενες πιστώσεις με αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών κατόπιν της παράτασης της φιλοξενίας των 150 μεταναστών οι οποίοι εντοπίστηκαν στις 24/09/2021 στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά των Χανίων στη Παλαιόχωρα, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Δήμο Χανίων προκειμένου να φιλοξενηθούν έως ότου γίνει η πλήρης καταγραφή και διοχέτευση τους σε Κέντρα υποδοχής..

 

 

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης