Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Έκτακτη δια Περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 6/12/2021

06.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 13:30. και ώρα λήξης 14:30 θα διεξαχθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

    Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (13:30 έως 14:30 την 6-12-2021) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

 

Μετά το πέρας της λήξης στις 14:30, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

Κατ’ εξαίρεση διορισμός δικηγόρου με εξειδικευμένες γνώσεις κι εμπειρία για την εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων κατά τη δικάσιμο της 07.12.2021 ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

 

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης