Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση επιτροπής ποιότητας ζωής: Στις 16/09/2021

15.09.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 11:09

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 την 16η  Σεπτεμβρίου 2021   ημέρα Πέμπτη   και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00  , για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

 

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας απαντήσετε με   e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για το   θέμα.

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

.

 

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για  λήψη απόφασης:

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΙΩΣΗΦ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ .

Τα θέμα  κρίνεται ως κατεπείγον  επειδή το έργο ξεκινά σήμερα   , ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διακοπή και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των πολιτών .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ