Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Υποβολή Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο

16.07.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

Το Δ ΗΜΟΤΙΚΟ Γ ΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ να υποβάλετε προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων », συνολικού προϋπολογισμού 2.325,00 € συμπεριλα μβανομένου του Φ.Π.Α ., διάρκειας ενός έτους .

Κατάθεση προσφορών, έως και την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 , στο πρωτόκολλο του Δ ημοτικού Γηροκομείου Χανίων

Αναλυτικότερα:

Πρόσκληση

Τεχνική Έκθεση