Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

03/06/2021, Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου για το δρόμο εντός του οικισμού Βαρυπέτρου

03.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 22:36

Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου για το δρόμο εντός του οικισμού Βαρυπέτρου.

Ανακοίνωση

Τοπογραφικό διάγραμμα

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΕ9ΩΗ5-ΕΙ3)