Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021 | 18/01/2021 11:01

18/01/2021, Μεταβίβαση αρμοδιότητας αναπλήρωσης του Ληξιάρχου του Ενιαίου Ληξιαρχείου του Δήμου Χανίων

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Χαζιράκη Νικόλαο την άσκηση της αρμοδιότητας αναπλήρωσης του Ληξιάρχου του Ενιαίου Ληξιαρχείου του Δήμου Χανίων, όπως αυτό προκύπτει έπειτα από την συγχώνευση όλων των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων, και την υπογραφή όλων των ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από τον Νόμο 344/76, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αναλυτικά η απόφαση