Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

11/08/2021, Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής: Στις 12/08/2021

11.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 14:24

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 12η  Αυγούστου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ. για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ « Διοργάνωση δύο παραστάσεων με την λαϊκή όπερα του Δημήτρη Μαραμή "Καπετάν Μιχάλης, Ελευθερία ή Θάνατος" βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 έτη από την Ελληνική Επανάσταση» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 32 ΠΑΡ. 2 (Β υποπερ. αα) ΤΟΥ Ν.44122016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας της διοργάνωσης προγραμματισμένων,  για τις 26 και 27 Αυγούστου 2021, παραστάσεων.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ