Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

22/04/2021, Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23/04/2021

22.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 23η  Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής και οικιακής υγιεινής και τροφίμων για τις ανάγκες των Ρομά που κατοικούν σε οικισμούς και καταυλισμούς εξαιτίας των κατεπειγόντων αναγκών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού και περιορισμό των μετακινήσεων και συναθροίσεων τους και των δράσεων αλληλεγγύης που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων κατά τις ημέρες του Πάσχα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ