Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Γνωστοποίηση των με αρ. 508/2021 και 524/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων σχετικά με τις με αρ.πρωτ. 33618/2021 και 34157/2021 ενστάσεις κατά της με αρ. 459/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’

28.07.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται σήμερα Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 , προς ενημέρωση των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’, ότι :

  • η με αρ. πρωτ. 33618/2021 ένσταση απαντήθηκε με την με αρ. 508/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων
  • η με αρ. πρωτ. 34157/2021 ένσταση απαντήθηκε με την με αρ. 524/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

Της παραπάνω ενστάσεις και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής , όπου περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις της Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού ,  είναι διαθέσιμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων  www.chania.gr , στον δικτυακό τόπο  https://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/arxit-diag-geitonia2019.html .