Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων εντός των πολεοδομικών ενοτήτων «Πασακάκι» (ΠΕ 15) & τμήματος «Παχιανά ΙΙ» Δήμου Χανίων: Έως τις 29/11

15.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων η 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων, που βρίσκονται εντός των πολεοδομικών ενοτήτων «Πασακάκι» (ΠΕ 15) & τμήματος «Παχιανά ΙΙ» Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο της σύνταξης της μελέτης πράξης εφαρμογής.

Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, που βρίσκονται εντός των
πολεοδομικών ενοτήτων «Πασακάκι» (ΠΕ 15) & τμήματος «Παχιανά ΙΙ»
παρακαλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων επί της οδού 25ης Μαρτίου 87, στη Σούδα, έως και τις 29/11/2021, προκειμένου να υποβάλουν Δήλωση Ιδιοκτησίας της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.1337/83, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.2242/1994.

Επίσης οι δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εντός της ιδίας προθεσμίας, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail:
 d-poleodomia@chania.gr.


Το έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας χορηγείται από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων, καθώς επίσης διατίθεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.chania.gr.

p1

p1