Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021 | 24/02/2021 12:02

24/02/2021, Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 26/2/2021

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 έως 15:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1."Κοινή απόφαση των Δ.Σ. των παραρτημάτων Χανίων : Α) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Σ.Α.Δ.Α.Σ-ΠΕΑ) Β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.) Γ) ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Π.Μ.Ε.) σχετικά με τον λόφο Καστέλι . - Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων επί της ανακοίνωσης αυτής καθώς και επί όλων των τελευταίων εξελίξεων στο θέμα του λόφου Καστέλι.

Παρακαλούμε τους επιστημονικούς φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση όπως ορίσουν εκπρόσωπό τους για να παρευρεθεί στην συνεδρίαση και να μας αποστείλουν το email τους για να γίνει η σύνδεση μέσω της εφαρμογής (www.epresence.gov.gr) τη μέρα της συνεδρίασης .

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινοποίηση Αλευράκης Κων/νος