Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 30/08/2021

26.08.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 30-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 έως 15:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έκφραση γνώμης περί αντιστροφής της κατεύθυνσης κίνησης των οχημάτων στην οδό Πατριάρχου Αθανασίου -περιοχή ΑΒΕΑ -ΔΕ Χανίων

2.Ονομασία οδού της ΔΕ Χανίων ( σχετ αίτηση 37175/20-07-2021 του κ.Γλαμπεδάκη Μανόλη ) - σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ πρωτ 37175//20-07-2021 -

3. Ονομασία οδού της ΔΕ Χανίων ( σχετ αίτηση 39848/03-08-2021 και το 4/8/2021 e-mail του κ .Γλαμπεδάκη Μανόλη) -σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ πρωτ 39848/05-08-2021 -

4.Γνωμοδότηση για απομάκρυνση ή διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Στρ. Τζανακάκη 3

5.Γνωμοδότηση για απομάκρυνση ή διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Απτέρων στην περιοχή Κουμπέ .

6.Τήρηση ωραρίου και διαδρομών ζωήλατων οχημάτων στην περιοχή του Ενετικού Λιμένα Χανίων . Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων Αλευράκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων

Αλευράκης Κωνσταντίνος

πρόσκληση