Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

19/05/2021, Ψήφισμα Κοινότητας Αρωνίου για το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα

19.05.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 15:52

Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρωνίου του Δήμου Χανίων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 στο Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, ελήφθη ομόφωνα η υπ΄ αριθμ. 9 Απόφαση, με την οποία εκδόθηκε ψήφισμα, αναφορικά με το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα. Όπως τονίζεται στο ψήφισμα το μοναστήρι ανήκει κατά αποκλειστική νομή, κατοχή και κυριότητα στην Ενορία Πέτρου και Παύλου Παζινού Ακρωτηρίου.

Στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

 

Είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία, ότι κατά τους τελευταίους μήνες, η Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας όπως εκπροσωπούνται, με μία σειρά από ενέργειές τους, αμφισβητούν την κυριότητα της Ενορίας Πέτρου και Παύλου Παζινού Ακρωτηρίου, επί του κτηριακού συγκροτήματος πρώην Μετοχίου Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα, διότι ισχυρίζονται αυθαίρετα και παράνομα, αντίθετα με τις διατάξεις του αστικού, ποινικού και εκκλησιαστικού δικαίου ότι δήθεν το κτηριακό συγκρότημα πρώην Μετοχίου Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα ανήκει κατά κυριότητα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων.

Το εν λόγω Μετόχιο, παρέμεινε στην κυριότητα της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων μέχρι την 27Η-06-1925, οπότε σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν3345/195 (ΦΕΚ 158/1925) περιήλθε στο Ταμείο Εφέδρων Πολεμιστών Χανίων κατά τα 3/5 εξ αδιανεμήτου και δύο χρόνια αργότερα, δυνάμει της με αριθμό 3/3-9-1927 απόφασης η ορισθείσα κατά τους ισχύοντες τότε νόμους Επιτροπή, προέβη στην διανομή και το εν λόγω πρώην Μετόχιο πέρασε στην κυριότητα Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών Χανίων. Ακολούθως δυνάμει του Βασιλικού Διατάγματος 4/16-10-1952 (ΦΕΚ 307) και των άρθρων 1 και 5 του Ν 3194/1955 (ΦΕΚ 96) σε συνδυασμό με το ΦΕΚ 243/1957, το 1960 δυνάμει της με αριθμό 731/22-10-1960 απόφασης, η επιτροπή απαλλοτριώσεων Νομού Χανίων εισηγήθηκε να εξαιρεθεί το συγκεκριμένο Μετόχιο της παραχωρήσεως προς ιδιώτες και να παραχωρηθεί δωρεάν στην ενοριακή Επιτροπή του χωριού Παζινός Ακρωτηρίου. Εν συνέχεια, ο Νομάρχης Χανίων σε εκτέλεση της με αριθμό 731/22-10-1960 απόφασης της επιτροπής απαλλοτριώσεων η οποία είχε νομίμως μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, εξέδωσε την με αριθμό 44802/31-8-1962 απόφασή του, που επίσης μεταγράφηκε νομίμως στο Υποθηκοφυλακείο, με την οποία το συγκεκριμένο πρώην Μετόχιο μεταβιβαζόταν στην ενορία Παζινού.

Άρα σύμφωνα με τα ως άνω προαναφερόμενα έγγραφα, τα οποία δεν επιδέχονται οποιαδήποτε αμφισβήτηση, το πρώην Μετόχιο Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους τους οποίους η Εκκλησία οφείλει να σέβεται και να τηρεί, ανήκει στην ενορία Παζινού.

Υπερασπιζόμενοι, το συλλογικό αίτημα των δημοτών της Κοινότητας Αρωνίου, αιτούμαστε την πλήρη και έμπρακτη προστασία από την Πολιτειακή, Δικαστική και Εκκλησιαστική αρχή, ως οφείλουν να πράξουν, εξετάζοντας τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα απόφαση- ψήφισμα, βασιζόμενοι στην αρχή της διαφάνειας.

Τέλος, καλούμε τις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Ακρωτηρίου ( Κουνουπιδιανά, Στέρνες, Μουζουρά και Χορδάκι ) να υιοθετήσουν την παραπάνω απόφαση- ψήφισμα, το οποίο και θα αποτελέσει οδηγό σε κάθε θεσμική συζήτηση με τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, σε μια συλλογική προσπάθεια διασφάλισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας”.