Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

02/04/2021, Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την παραμονή - παράταση των εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. στους Δήμους του Ν. Χανίων

02.04.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2021, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, με την υπ΄ αριθμ. 54 ομόφωνη Απόφασή του εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα αναφορικά με την παραμονή - παράταση των εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. στους Δήμους του Νομού Χανίων:

 

“Η γενικευμένη έλλειψη προσωπικού, στην οποία έχουν περιέλθει όλες οι υπηρεσίες στους Δήμους της χώρας είναι γνωστή τόσο στους αιρετούς όσο και στους πολίτες.

Ειδικότερα ο Δήμος Χανίων αντιμετωπίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης συνολικά στις υπηρεσίες του όπως επίσης και στα Νομικά Πρόσωπα.

Την τελευταία δεκαετία παρόλο που έχει συνταξιοδοτηθεί μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πέραν των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Από τις σαράντα (40) κενές οργανικές θέσεις που αιτήθηκε ο Δήμος στον Προγραμματισμό προσλήψεων 2020 εγκρίθηκαν μόνο τρεις οι (3) ενώ ταυτόχρονα την τελευταία πενταετία (2016 - 2020) αποχώρησαν για διάφορους λόγους σαράντα τέσσερις (44) μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι. Δυστυχώς, οι εκτιμώμενες αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για το τρέχον έτος (2021) είναι περίπου είκοσι (20) και την επόμενη τετραετία αναμένονται περισσότερες.

Αναγνωρίζει τη σημαντική βοήθεια των εργαζομένων μέσω του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στο Δήμο Χανίων και στα Νομικά του Πρόσωπα.

Ζητά να παραταθεί το εν λόγω πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και να εξασφαλισθεί η επιπλέον παραμονή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, περίπου 200 εργαζομένων, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων αφού με τη βοήθειά τους οι υπηρεσίες λειτουργούν καλύτερα, αποτελεσματικότερα και καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών παρά τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε.

Σε μελλοντικούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια χιλιάδες εργαζόμενοι Κοινωφελούς Εργασίας έχουν ουσιαστικά βοηθήσει με επάρκεια το Δημόσιο να σταθεί όρθιο, να τύχουν ειδικής μοριοδότησης.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες με το θέμα Κρατικές Αρχές”.