Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

17/06/2021, Κάλεσμα σε πολίτες & επιχειρήσεις των Χανίων για ευνοϊκές ρυθμίσεις σε οφειλές

17.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Κοινή Συνέντευξη Τύπου, Προέδρου Ε.Β.Ε.Χ., Α. Ροκάκη και Αντιδημάρχου Οικονομικών Χανίων, Τ. Αλόγλου

Στις τρέχουσες ρυθμίσεις οφειλών για πολίτες και επιχειρήσεις, είτε έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19 είτε όχι, αναφέρθηκαν στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε σήμερα, Πέμπτη 17/6/2021, στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων (Ε.Β.Ε.Χ.), Αντώνης Ροκάκης. και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τάσος Αλόγλου.

Ειδικότερα, ο κ. Ροκάκης κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία παράγει αυτόματη ρύθμιση οφειλών, βάσει της αξίας της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κ. Αλόγλου, από μέρους του ανέλυσε τη διαδικασία της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, από οποιαδήποτε αιτία.

Το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χανίων στην ολοκληρωμένη δέσμη 29 προτάσεων, που απέστειλε προς την ελληνική κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε από την πρώτη στιγμή προτάξει τη γενναία ρύθμιση οφειλών, εξαιτίας της καταστροφικής πανδημίας Covid-19. Συνεπώς, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα, μέσω της νέας πλατφόρμας, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως Επιμελητήριο Χανίων, κρίνουμε ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι ο αριθμός δόσεων διπλασιάζεται σε σχέση με ανάλογες ρυθμίσεις στο παρελθόν (120 δόσεις)”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Χ.

Αναφορικά με τις οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή των οποίων μπορεί να γίνει προαιρετικά σε έως 420 δόσεις ο κ. Ροκάκης τόνισε: “Στο Επιμελητήριο Χανίων αξιολογούμε ως ιδιαίτερα προβληματικό το γεγονός της έλλειψης οποιαδήποτε δεσμευτικότητας από πλευράς των τραπεζικών ιδρυμάτων. Κατά την άποψή μας είναι κρίσιμη παράλειψη να μην προβλέπεται ουσιαστικά ούτε καν η υποχρέωση των τραπεζών ακόμα και να απαντήσουν στο αίτημα διευθέτησης οφειλής του σκληρά δοκιμαζόμενου πολίτη και επιχειρηματία της χώρας, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει διασωθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια με σκληρές θυσίες και χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, αντλώντας παράλληλα φθηνά κεφάλαια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου”.

Οφείλουμε η ελληνική πολιτεία και οι θεσμικοί φορείς της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας να είμαστε πλέον σε εγρήγορση γιατί ο σημερινός εξωδικαστικός μηχανισμός, αν αποτύχει στην πράξη, θα αποτελέσει τον προθάλαμο της μαζικής πτώχευσης για χιλιάδες επιχειρήσεις, προκαλώντας τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες”, κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Ροκάκης, προτρέποντας τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες επιχειρηματίες – ανεξαρτήτως είδους οφειλής (π.χ. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.) και ανεξαρτήτως παλαιότητας οφειλής, να εξετάσουν την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών, ώστε ν’ αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρους τους από τους πιστωτές.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και δημιουργία αίτησης, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: keyd.gov.gr ή ofeiles.gov.gr

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, τόνισε “ως δημοτική αρχή προβλέποντας τις αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού είχαμε ζητήσει επανειλημμένως τόσο από την Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μία ρύθμιση, η οποία θα μπορεί να δίνει μία σωστή διαχείριση από τους Δήμους αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί πριν την πανδημία αλλά και κατά τη διάρκεια του χρόνου”, αναφερόμενος στις τρέχουσες ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους και ειδικότερα στις τροποποιήσεις στη Νομοθεσία (άρθρα 165 και 166 του ν.4764/2020) για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα.

Η καταβολή των οφειλών γίνεται πλέον με απαλλαγή κατά ποσοστό (από 100% έως 60%) από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του συγκεκριμένου Νόμου.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Αλόγλου, στην εν λόγω ρύθμιση:

  1. εντάσσονται και οφειλές, που πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι 30.6.2021 (κατά τα ισχύοντα, η ρύθμιση αφορά οφειλές, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 28.2.2021),

  2. επιτρέπεται μέχρι 31.10.2021 η υποβολή αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση (η προθεσμία λήγει 30.6.2021). Με Υπουργική Απόφαση η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μπορεί να παραταθεί για επιπλέον (6) μήνες,

  3. προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον Δήμο Χανίων, μέσω του διαδικτυακού του τόπου του Δήμου www.chania.gr e-Εξυπηρέτηση Eυνοϊκή ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις, Φυσικών προσώπων και Επιχειρήσεων πληττόμενων από τον covid (N. 4764/2020 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4807/2021)

Μάλιστα, το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73):

  1. αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

  2. αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

  3. αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τις εκατό (70%),

  4. αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

  5. αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Δίνεται μία δυνατότητα τόσο να εκμεταλλευτούν ποσά πληττόμενοι, λόγω κορωνοϊού, μέσω της ρύθμισης προς τους Δήμους και της άμεσης ανταπόκρισης και εκκαθάρισης από το Δήμο Χανίων και γι’ αυτούς, που είναι μεγάλες οι οφειλές τους, να μπορούν να ενταχθούν στη μεγάλη αυτή ρύθμιση και να απαλλαχθούν από προσαυξήσεις αλλά και μέρος κεφαλαίων ανάλογα με το ποια ρύθμιση θα ακολουθήσουν”, υπογράμμισε, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

P1