Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 27/09/2021

24.09.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, διεξαχθεί  με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 27-09-2021  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 12:30 έως 15:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός ΚΥΕ -ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε ΄΄SENAL΄΄   - 

2. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΄΄ΑΣΠΡΟΣ ΓΑΤΟΣ ΄΄    - 

3. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός  ΚΥΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ο.Ε ΄΄BARΑΚΙ΄΄   - 

4. Έκφραση γνώμης για τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ΔΕ Χανίων που αφορά την επιμέρους μελέτη στην περιοχή 5 ήτοι το σχολικό συγκρότημα στη θέση Κουμπές ΔΕ Χανίων  .

5.Γνωμοδότηση για απομάκρυνση ή διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Απτέρων στην περιοχή Κουμπέ .

6.Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Κατασκευής Έργων Προστασίας της Παράκτιας Ζώνης Ανατολικά της Πόλης των Χανίων (Χαλέπα) 

7.Πρόταση για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στη Παλιά Πόλη (πλην των μονίμων κατοίκων ) από τις 11:00 το πρωί έως 06:00 της επόμενης .

 

                                                                    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων 

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος