Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων με τηλεδιάσκεψη: Στις 24/6

22.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 24-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 έως 15:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ -Ελευθερόπουλος Αλέξανδρος -

2.Ονομασία οδού της ΔΕ Χανίων ( σχετ αίτηση 13033/18-3-2021 του κ.Δεσποτάκη Ιωάννη ) -σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ πρωτ 13389/22-3-2021 -

3.Έγκριση του σχεδίου κάτοψης του νέου κουβουκλίου του περιπτέρου επί της πλατείας 1821 -Σπλάντζια του εξοπλισμού καθώς και της θέσης εντός του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 76 του ν.4257/2014 (σχετ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ πρωτ 27144/3-6-2021.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων

Αλευράκης Κωνσταντίνος