Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Στις 29/10 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

22.10.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 14:05

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί  δια ζώσης σύμφωνα με την υπ΄ αρ. εγκύκλιο 643 /Α.Π 69472/24-09-2021  (Α.Δ.Α :ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5 )  στην αίθουσα του Δ.Σ την 29-10-2021  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 12:00 έως 15:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Πρόταση για απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στη Παλιά Πόλη (πλην των μονίμων κατοίκων ) από τις 11:00 το πρωί έως 06:00 της επόμενης .

2.Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Κατασκευής Έργων Προστασίας της Παράκτιας Ζώνης Ανατολικά της Πόλης των Χανίων (Χαλέπα).

3.Έκφραση γνώμης για μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων που αφορά στην επιμέρους μελέτη στην περιοχή 8γ ,ήτοι το σχολικό συγκρότημα  παραπλεύρως της οδού Αναπαύσεως Δ.Ε Χανίων (1ο Δημοτικό Σχολείο -1ο Νηπιαγωγείο ).

4.Έκφραση γνώμης για μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων που αφορά στην επιμέρους μελέτη στην περιοχή 8γ,ήτοι το Πάρκο Αγίας Μαγδαληνής -Πλατεία Έλενας Βενιζέλου Δ.Ε Χανίων (9ο  Δημοτικό Σχολείο ).

5.Έκφραση γνώμης για μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων που αφορά στην επιμέρους μελέτη στην περιοχή 8α ,ήτοι το σχολικό συγκρότημα στη θέση ΄΄Επιπρομαχώνας Αγ. Δημητρίου -Βασίλισσα ΄΄(2ο  Δημοτικό Σχολείο ).,

6.Αντικατάσταση παλαιού κουβουκλίου επί της οδού Δασκαλογιάννη 14 .

7.Λήψη απόφασης που αφορά στη ν άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε -Κρονόπουλος Γ Συμβουλευτική  Μονοπρόσωπη ΙΚΕ -

 

                                                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων 

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος