Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

11/06/2021, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 16/6/2021

11.06.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευτύχης Δαμιανάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 9/6/2021
(Άρθρο 67, Ν. 3852/10)


1. Συζήτηση θέματος που αφορά στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος, κατόπιν αιτήματος - ψηφίσματος της Κοινότητας Αρωνίου και τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού {Μιχαηλάκης}
2. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικ. έτους 2021 {Αλόγλου}
3. Έγκριση 2ης τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας έτους 2021 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
4. Έγκριση 3ης τροποποίησης του πίνακα στοχοθεσίας έτους 2021 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
5. Παραχώρηση χρήσης χώρου για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων “Μίκης Θεοδωράκης” {Γιαννακάκης}
6. Απόσυρση αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) – Υποβολή πρότασης για συμμετοχή σε νέα προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού {Χαζιράκης}
7. Αποζημίωση ακινήτου με Κ.Κ. 028104/οτ43 και 028104/οτ1223β στα σχέδια πόλεως «Κουμπές Νεροκούρου» και «Κόκκινο Μετόχι» του Δ. Χανίων {Χαζιράκης}
8. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδ. με κκ 033202 στο ΟΤ 934 της περιοχής "Άγιος Ιωάννης" Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}
9. Άσκηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης για ένα (1) έτος των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών, καθαρισμού παραλιών και αφοδευτηρίων παραλιών του Δήμου Χανίων, για τη χρονική περίοδο 2021 – 2022 {Τσουπάκης}
10. Συγκρότηση επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου {Νικηφοράκης}
11. Έγκριση του 3ου/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}