Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων δια περιφοράς: Στις 17/12/2021

13.12.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί  δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020 , των εγγράφων με αρ πρωτ  18318/13-03-2020 ,  60249/22-09-2020  και της εγκυκλίου 426 με αρ.πρωτ 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών  την 17-12-2021  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 08:30 έως 14:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου .

2.Έκφραση γνώμης περί -επιμέρους κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Νικηφόρου Φωκά (σχετ  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης   με αρ πρωτ 883/05-8-2021).

3.Έκφραση γνώμης για τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ΔΕ Χανίων που αφορά την επιμέρους μελέτη στην περιοχή 5 ήτοι το σχολικό συγκρότημα στη θέση Κουμπές ΔΕ Χανίων  (σχετ  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  με αρ πρωτ 1264/02-11-2021).

4.Γνωμοδοτική απόφαση για την αντιστροφή της κατεύθυνσης κίνησης των οχημάτων στην οδό Πατριάρχου Αθανασίου (περιοχή ΑΒΕΑ) Δ.Ε. Χανίων .

5.Έκφραση γνώμης περί στεγασμένου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, με 88 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων Ι.Χ., σε υπό ανέγερση συγκρότημα κατοικιών & καταστημάτων, στο Ο.Τ. 28Ε της περιοχής ‘‘Νέα Χώρα’’ Δ.Ε. Χανίων του Δήμου Χανίων.

6.Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μονής Γωνιάς Δ.Ε Χανίων .

                                                                                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                                   της Κοινότητας Χανίων 

                                                                                        

                                                                                             Αλευράκης    Κωνσταντίνος