Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 22/10/2021

18.10.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 22/10/2021

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση 1ου/2021 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων {Πρόεδρος}
 2. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-1-2021, 3-2-2021, 3-2-2021, 17-2-2021,10-3-2021, 24-3-2021, 31-3-2021,21-4-2021, 12-5-2021, 26-5-2021, 16-6-2021 {Πρόεδρος}
 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
 4. Προσθήκη προσωνυμίας «Μίκη Θεοδωράκη» στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας {Δήμαρχος}
 5. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 {Αλόγλου}
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021{Αλόγλου}
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 {Αλόγλου}
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2021 {Αλόγλου}
 9. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2021 Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 10. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του υπ’ αριθμ. 28 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Γεωργίου Καπάκη) {Αλόγλου}
 11. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης του υπ’ αριθμ. 33 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Γούναρη Αλίκη) {Αλόγλου}
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών  {Αλόγλου}
 13. Αγορά προκατασκευασμένων οικίσκων από τον Δήμο Χανίων για τις ανάγκες των σεισμόπληκτων (πρόταση από τους επικεφαλής των παρατάξεων Παπαδογιάννη Αριστείδη, Αρχοντάκη Γρηγόριο, Βάμβουκα Αναστάσιο)
 14. Απόδοση της Γ΄ Κατανομής  2021 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}
 15. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
 16. Συνδιοργάνωση του Νυχτερινού Δρόμου Υγείας 2021 {Μιχαηλάκης}
 17. Έγκριση παραχώρησης έδρας στα κλειστά δημοτικά γυμναστήρια για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 {Μιχαηλάκης}
 18. Γνωμοδότηση περί απομάκρυνσης ή διατήρησης περιπτέρου στην οδό Στρ. Τζανακάκη 3 Δ.Ε. Χανίων {Νικηφοράκης}
 19. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 106/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 695/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο σημείο περί διατήρησης περιπτέρου στην οδό Απτέρων Δ.Ε. Χανίων { Νικηφοράκης }
 20. Έγκριση τροποποίησης πίνακα στοχοθεσίας ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ έτους 2021 (5η) (Γιαννακάκης)
  Παραχώρηση χώρων του Δήμου Χανίων για κινηματογράφηση {Γιαννακάκης}
 21. Αντικατάσταση δένδρων εντός του Δημοτικού Κήπου {Τσουπάκης}
 22. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας περιοχής εισόδου Πολυτεχνείου Κρήτης στην επ. οδό 38 Π.Ε. Χανίων» στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 23. Επικαιροποίηση της 842/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά γνωμοδότηση για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών έργων στη θέση Τερσανάς Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 24. Συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας χώρων για την στέγαση σχολικών μονάδων {Ξανθουδάκης}
 25. Έκφραση απλής Γνώμης για την υλοποίηση του Συστήματος Εισόδου - Εξόδου (ΣΕΕ) του θαλάσσιου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (ΣΣΔ) του Λιμένα Σούδας {Ξανθουδάκης}
 26. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 149/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση της υπ’αριθμ. 686/20219 Α.Δ.Σ. περί «Τροποποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως περιοχής Κουμπέ-Μουρνιών, που εγκρίθηκε με το από 25-4-1989 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 27 2/δ ́/9-5-1989) στο Ο.Τ. Γ 747» {Χαζιράκης}
 27. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 501504121001 στο ΟΤ359 του Παλαιού Σχεδίου Πόλεως Δ. Χανίων {Χαζιράκης}
 28. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Λεκανίδη) {Χαζιράκης}
 29. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Γερακάκη) {Χαζιράκης}