Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 29/11/2021

24.11.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’ αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 29-11-2021  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 12:00 έως 15:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε Χανίων που αφορά στην επιμέρους μελέτη στην περιοχή 8γ,ήτοι το Πάρκο Αγίας Μαγδαληνής -Πλατεία Έλενας Βενιζέλου Δ.Ε Χανίων (9ο  Δημοτικό Σχολείο ).

2.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε -ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  -

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε -ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΕ  -

4.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  -

5.Αίτηση Φιλοζωικού συλλόγου Χανίων ΄΄Η προστασία των ζώων ΄΄για άδεια τοποθέτησης σκυλόσπιτων .

6.Αίτηση Θεατρικής Ομάδας 4 για υπόδειξη  και παραχώρηση χώρου Χριστουγεννιάτικων παραστάσεων .

7.Ονομασία οδού -συμπληρωματική αίτηση με αρ.πρωτ 49300/27-9-2021 .

8. Ονομασία οδού -συμπληρωματική αίτηση με αρ.πρωτ 49298/27-9-2021.

 

                                                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων 

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος