Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2021

26/03/2021, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 31 Μαρτίου 2021

26.03.2021 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαξαχθεί στις 31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο. Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 31/3/2021 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ στις 26-10-2020, 19-11-2020, 2-12- 2020, 14-12-2020, 16-12-2020, 16-12-2020, 28-12-2020 {Πρόεδρος}

2. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ {Αλόγλου}

3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών {Αλόγλου}

4. Χωροθετήσεις Λαϊκών Αγορών Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}

5. Ενσωμάτων Προτάσεων ΣΒΑΚ Δ. Χανίων στο Β2 Στάδιο του ΓΠΣ {Ξανθουδάκης}

6. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Αργοναυτών στην περιοχή Βλητέ {Ξανθουδάκης}

7. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠΠ, Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο) του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

8. Ορθή επανάληψη της 64/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ (ΦΕΚ 720Β/29-4- 2011 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΦΕΚ 4041Β/5-11-2019) {Χατζηδάκη}

9. Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021 μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}

10. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας γηπέδου Περιβολίων στην ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 {Μιχαηλάκης}

11. Έγκριση πληρωμής δικαστικών εξόδων (Παρασκάκη - Μπατίστα Γεωργίου) {Χαζιράκης}

12. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Χανίων {Τσουπάκης}

13. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 320/2020 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση του ΟΕΥ του ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}

14. Έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην αστυνομική αυθαιρεσία στα Χανιά {Ρίζος}