Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 03-06-2022

02.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:06

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  

 

 

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 03η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα από 09:00 π.μ. έως 12:00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

 

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για το θέμα.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ( 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ) .

 

 2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 79/22  « ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ   ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (TRIAL ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ  ΤΗΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.

 

Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα επειδή πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος  της πραγματοποίησης των  ανωτέρω  εκδηλώσεων .

 

 

 

 

                                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ