Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση σε Ειδική δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Κυριακή, 9/1/2022

05.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:01

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων, Κυδωνίας 29 στις 9-1-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ως έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα.

 

                                                       Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

  

                                                                Αναστάσιος Αλόγλου