Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Επισκέψεις στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. μαθητών από χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

05.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Χανίων στο Ακρωτήρι, επισκέφτηκαν εντός του Μαρτίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί από λύκεια των Χανίων αλλά και της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

Συγκεκριμένα, μαθητές και καθηγητές Λυκείου από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου και 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων, πλαισιωμένα από μαθητές και εκπαιδευτικούς λυκείων από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από προσωπικό της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα Χανιά.

Η ενημέρωση επικεντρώθηκε στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα, αποκτώντας βιωματική πληροφόρηση και εμπειρία του τρόπου με τον οποίο η περιοχή των Χανίων ανακυκλώνει και κομποστοποιεί τα στερεά απόβλητα, δίδοντας τους εκ νέου αξία.

Έμφαση επίσης δόθηκε στην Πρόληψη, στη Μείωση και στην Επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, δράσεις κομβικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της δραστικής χρήσης πρωτογενών φυσικών πόρων και της κυκλικής οικονομίας.

1

2