Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 10 Αυγούστου 2022

05.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:08

Καλείστε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ευτύχης Δαμιανάκης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 10/8/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Παραχώρηση του αύλειου χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου Αρωνίου για διοργάνωση εκδήλωσης { Δήμαρχος }
 2. Παραχώρηση του αύλειου χώρου του ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου για διοργάνωση εκδήλωσης { Δήμαρχος }
 3. Ορισμός εκπροσώπου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022-2023 { Δήμαρχος }
 4. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος 2023 { Δήμαρχος }
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος { Αλόγλου } 
 6. Καθορισμός του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες) του Δήμου Χανίων  { Αλόγλου }
 7. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2022 Δήμου Χανίων  { Αλόγλου }
 8. Ορισμός ειδικού προστίμου για τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατά την αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη { Αλόγλου }
 9. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης Πόλης (Smart Cities) Δήμου Χανίων {Αλόγλου }
 10. Oρισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για την χρήση 2021 { Γιαννακάκης }
 11. Παραχώρηση χώρων του Δήμου Χανίων για κινηματογράφηση { Γιαννακάκης}
 12. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Παπαδογεωργάκης) {Χαζιράκης}