Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Ανακοίνωση προσωρινής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του Ακρωτηρίου

07.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

  1. Στις 9.6.2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Στην περιοχή Ακρωτηρίου (Καλόρουμα – Αγία Τριάδα – Μουζουράς Χορδάκι – Ριζόσκλοκο – ΔΕΔΙΣΑ – χώρος εκτόξευσης Π.Β.Κ. ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ – ΛΑΧΩΡ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΟΥΔΑΣ). 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.