Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Επιστολή Προέδρου Δ.Σ. Χανίων, Ε. Δαμιανάκη για τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων

10.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

επιστολή, με θέμα: "Τρόπος διεξαγωγής εφεξής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου", που απέστειλε σήμερα, Πέμπτη 10/2/2022, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, κ. Ευτύχης Δαμιανάκης.
Η επιστολή:"Θέμα : «Τρόπος διεξαγωγής εφεξής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Όπως σας ανέφερα στην τελευταία, δια τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, οι συνεδριάσεις μας θα γίνονται ΕΦΕΞΗΣ με την μορφή της ΜΕΙΚΤΗΣ Συνεδρίασης (Διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και θα διεξάγονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την διεξαγωγή των μεικτών συνεδριάσεων έχουν ήδη ενημερωθεί και συμφωνήσει οι Επικεφαλής όλων των Δημοτικών Παρατάξεων.

 

Προκειμένου η επόμενη συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί ως ΜΕΙΚΤΗ, θα πρέπει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σχετικής Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (Αρ.εγκ.643/ Α.Π 69472/24-9-2021) να τηρηθούν τα παρακάτω:

 

α) Όσοι εκ των  Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων ή Προέδρων Κοινοτήτων επιθυμούν να συμμετέχουν ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, κατά την προσέλευση τους στην αίθουσα του Δ.Σ, θα πρέπει να επιδεικνύουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ τα σχετικά πιστοποιητικά πλήρους εμβολιασμού τους ή νόσησης τους το τελευταίο τρίμηνο.

β) Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Προκειμένου να προετοιμάσουμε  εγκαίρως και κατά τον καλύτερο και  ασφαλέστερο τρόπο την ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω, παρακαλείσθε για τα εξής:

Δύο (2)  ημέρες πριν την πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης, αρχής γενομένης από την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, υποχρεούστε να ενημερώνετε την Γραμματεία του Δ.Σ, είτε με email είτε με μήνυμα, τον τρόπο που επιθυμείτε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση( Διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης).

 

Η έγκαιρη από μέρους σας και τουλάχιστον προ δύο (2) ημερών, πριν από κάθε συνεδρίαση, ενημέρωση της Γραμματείας για τον τρόπο συμμετοχής που επιθυμείτε, είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να διαρρυθμιστεί η αίθουσα του Δ.Σ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. (Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των καθημένων - αναλογία ενός ατόμου ανά δύο (2) τ.μ ).

 

Τέλος, ανάλογα με τον αριθμό εκείνων που θα δηλώσουν συμμετοχή με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Δ.Σ., υπό τις ως άνω υπό α) προϋποθέσεις, θα εξετάζεται κάθε φορά και θα αποφασίζεται από το Σώμα η χρήση βοηθητικής αιθούσης ( αίθουσα τύπου), αν λόγω του αριθμού των συμμετεχόντων προκύψει ανάγκη να μεταφερθούν στην αίθουσα αυτή οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, προκειμένου να τηρούνται επακριβώς τα ισχύοντα μέτρα.

Τόσο εγώ όσο και οι αρμόδιοι- μέλη της Γραμματείας είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επι των ανωτέρω.

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δαμιανάκης Ευτύχης"

Αρχεία

  1. damianakis