Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 14-04-2022

13.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:56

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),-ΑΥΡΙΟ- την 14η Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 09:00 π.μ. έως 12:00 για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο  θέμα.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. ΑΙΤΗΜΑ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  - Τ.Ο ΚΚΕ (μ-λ).
    Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης επειδή πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος  της πραγματοποίησης της ανωτέρω  εκδήλωσης.
  2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΕΑΡΧΟΥ Δ.Ε ΧΑΝΙΩΝ

 

Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης επειδή ξεκινά άμεσα το έργο και πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος 

 

 

                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ